Kontrola przyjmowania skarg i wniosków obowiązku składania oświadczeń majatkowych dostępu do informacji publicznej
  

Załączone pliki:
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 roku (wystapienie_pokontrolne_wojewoda_NK_III_0932_20_08__250708.pdf - 467.644 KB)
Data publikacji: 2008-10-24 12:40:18 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 roku - Znak: NK.III-0932-20/08
Pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku (pismo_ump_OB_I_0911_3_08__290808.pdf - 115.024 KB)
Data publikacji: 2008-10-24 12:43:29 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku - Znak: OB.I.0911/3/08
Wyjasnienie do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku (wyjasnienie_ump_OB_I_0911_3_08__290808.pdf - 73.867 KB)
Data publikacji: 2008-10-24 12:44:43 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Wyjasnienie do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl