Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r. (Uchwala_nr_XXIX_258_08.doc - 38.4 KB)
Data publikacji: 2008-11-24 14:30:27 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl