Stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskim

Naczelnik  Wydziału  

 Wiesław Opoka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 17,

tel. (041) 3573871  w. 16 

 

Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych 

Teresa Musiał

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 16,

 tel. (041) 3573871  w. 15

 

 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Lidia Olszycka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

 tel. (041) 3573871   w. 14

 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Anastazja Gwiaździńska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

 tel. (041) 3573871   w. 14

 

 Stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych

Jolanta Gaj

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,

 tel. (041) 3573871   w. 13

 

Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej

Tadeusz Lozia

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,

 tel. (041) 3573871   w. 13


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl