Uchwała Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r. (Uchwala_nr_XXXI_285_09.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2009-02-02 09:16:17 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r. (Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXI_285_09.doc - 67.072 KB)
Data publikacji: 2009-02-02 09:20:20 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl