Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko miasto Pińczów

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa

 

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru miasta Pińczowa zgodnie z załączonym plikiem.


Załączone pliki:
(OBWIESZCZENIE_prognoza_Pinczow.doc - 20.992 KB)
Data publikacji: 2009-02-17 09:39:13 Redaktor: Marcin Ziemba

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl