Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.
Według załącznika tekstowego.

Załączone pliki:
(19_obwieszczenie_do_decyzji_8_09.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2009-03-20 11:06:49 Redaktor: Marcin Ziemba

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl