Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”
Tekst zgodnie z załączonym załącznikiem.

Załączone pliki:
(OBW_WYLOZENIE_POS_MSPP001.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-04-24 14:25:01 Redaktor: Marcin Ziemba

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl