Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku (Zarzadzenie_Nr_37_09_z_dnia_20_05_2009_wynagradzanie_kierownikow_jednostek.doc - 38.4 KB)
Data publikacji: 2009-05-21 10:55:31 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Gminy Pińczów

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl