Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa zespołu budynków na mieszkania socjalne w Pińczowie.
Treść obwieszczenia zgodnie z załączonym plikiem.

Załączone pliki:
(03_obwieszczenie_do_wszczecia_16_09.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2009-07-15 08:46:24 Redaktor: Marcin Ziemba

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl