Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Załączone pliki:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku (OBWIESZCZENIE_Pasturka__090716.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 10:05:58 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl