Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W  PIŃCZOWIE
ul. Batalionów Chłopskich 173        
28-400  PIŃCZÓW

Telefony: (0-41) 357-38-65  ;    (0-41) 357-22-14

Fax:  (0-41) 357-22-14


    NIP  662-005-17-33            REGON  291183220

Zapraszamy na stronę w internecie:   www.pecpinczow.pl
biuro@pecpinczow.pl


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl