Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1166, położonej w miejscowości Chruścice, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

Załączone pliki:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku (05_obwieszczenie_do_wszczecia_17_09.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2009-09-07 13:08:58 Redaktor: Andrzej Gajda
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1166, poło-żonej w miejscowości Chruścice, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl