Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Uchwala_nr_XXXVIII_352_09.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:10:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 34.628 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:15:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Dochodów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:17:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Wydatków
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.08 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:19:20 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.08 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:38:56 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.08 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:49:33 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.08 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:51:47 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.592 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:55:34 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.592 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 11:59:05 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.592 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:01:10 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2009 r.
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.592 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:02:41 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dotacje celowe
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. (Zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXXVIII_352_09.xls - 110.592 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:04:42 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl