Burmistrz Miasta i Gminy Pińczówogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

ogłasza

 

listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko:

inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

 

 

 

            Informujemy,  że  w  wyniku  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko  pracy         do  II etapu  rekrutacji  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający  wymagania formalne  określone  w  ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię  i  nazwisko                              Miejsce  zamieszkania

 

1.      Anna Nowak                                                    Pińczów       

 

Ze względu na to, że na wymienione stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta, odstąpiono od testów kwalifikacyjnych. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna dla w/w kandydatki odbędzie się w  dniu 26 października  2009 roku o godz. 9,00 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

 

 

                                                                                             

 

Pińczów, 23.10.2009.r                           Burmistrz Miasta i Gminy     

                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak

                                                                      

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl