Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załączone pliki:
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Uchwala_nr_XLI_386_09.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:41:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (zalacznik_nr_1_do_uchwaly_XLI_386_09.xls - 77.491 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:43:03 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Dochodów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 41.984 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:45:39 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Wydatków
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 103.936 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:47:37 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 103.936 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:49:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 104.448 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:53:35 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 103.936 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:56:56 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 103.936 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 12:08:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 12:10:41 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. (Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XLI_386_09.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 12:12:43 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2009 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl