2009

Majątek Spółki 2009r.

 

Posiadane Środki trwałe na dzień 31.12.2009r.

Wartość netto na dzień 31.12.2009r.

 

Wyszczególnienie

Wartość początkowa BO

Wartość netto

1

Wieczyste użytkowanie gruntów

178551,00

110281,50

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

700545,79

279816,16

3

Urządzenia techniczne i maszyny

103238,75

34272,85

4

Środki transportu

635067,23

136091,46

Razem:

1617402,77

560461,97


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl