Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

 

 

          Gmina Pińczów jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 10 numerem działki 104/8 o powierzchni 4,5739 ha, położonej w Pińczowie przy drodze wojewódzkiej Pińczów – Busko Zdrój.

         Nieruchomość ta jest wyposażona w energię  elektryczną, wodociąg i gaz.

         Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod działalność przemysłową oraz usługi towarzyszące.

Osoby zainteresowane  nabyciem tej nieruchomości mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Pińczowie celem uzyskania dodatkowych informacji           o przeznaczeniu tej nieruchomości oraz o formie nabycia.

 

 

 

 

 

 

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                     


Załączone pliki:
zal nr 1 (SIWZ_osw_ul_B_.docx - 144.902 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 12:18:33 Redaktor: Bożena Liber

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl