Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wezwania do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wierciczów 1" w Pińczowie

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. (Uchwala_Nr_IX_64_11.pdf - 64.684 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 12:09:37 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wezwania do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wierciczów 1" w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl