Statut MiGBP w Pińczowie

 

Statut nadany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/322/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Treść statutu znajduje się w załączniku w postaci pliku PDF


Załączone pliki:
statut_MiGBP (statut_ MiGBP.pdf - 1076.765 KB)
Data publikacji: 2011-06-20 13:49:39 Redaktor: Agnieszka Sobota

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl