Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2011 roku (Zarzadzenie_Nr_113_B_M_11_z_dnia_20_09_2011_regulamin_zmiany.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2011-12-01 15:20:25 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl