Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. (Uchwala_Nr_XVII_133_11.pdf - 63.465 KB)
Data publikacji: 2011-12-08 14:57:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl