Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie - archiwum

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE


Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie
28-400 Pińczów
ul. 7 Źródeł 7


tel. (0-41) 357-60-00
NIP: 6621718004
REGON: 001319933

· www.sp2.pinczow.com
· sekretariatsp2@neostrada.pl


· Status prawny - Szkoła publiczna
· Nazwa organu prowadzącego - Urząd Miejski w Pińczowie

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SZKOŁY


1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)  (Zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) (Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10 , poz. 96 ; z 2003r. Nr 146, poz. 1416).


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl