Uchwała Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 4 ust. 2,3 i 4, paragrafie 8 ust. 2, paragrafie 19, paragrafie 25 ust. 2 i paragrafie 28 ust. 2 Regulaminu utryzmania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały -  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody ŚwiętokrzyskiegoZnak: PNK.I.4130.103.2012 z dnia 31.10.2012 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r. (Uchwala_Nr_XXVIII_229_12.pdf - 290.951 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 09:51:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 4 ust. 2,3 i 4, paragrafie 8 ust. 2, paragrafie 19, paragrafie 25 ust. 2 i paragrafie 28 ust. 2 Regulaminu utryzmania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiącego załącznik nr (Rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf - 1438.509 KB)
Data publikacji: 2012-11-09 08:45:01 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 4 ust. 2,3 i 4, paragrafie 8 ust. 2, paragrafie 19, paragrafie 25 ust. 2 i paragrafie 28 ust. 2 Regulaminu utryzmania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody ŚwiętokrzyskiegoZnak: PNK.I.4130.103.2012 z dnia 31.10.2012 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl