Uchwała Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r. (Uchwala_Nr_XXX_236_12.pdf - 162.645 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 13:47:50 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl