Majątek

Stan majątkowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie na dzień 31.XII. 2012 r. wynosi:

751 909,27 zł

w tym wartość księgozbioru:

508 473,18 zł


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl