Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.

Załączone pliki:
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r. (Protokol_Nr_XL_2013.doc - 131.072 KB)
Data publikacji: 2013-09-30 10:48:34 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl