Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.

Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.

 

Lp.

Grupa

Wartość

1

Grunty

27 224 210,63

2

Budynki i lokale

22 873 285,48

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

52 093 738,41

4

Kotły i maszyny  energetyczne

151 196,75

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

414 376,30

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

46 726,00

7

Urządzenia techniczne

62 630,10

8

Środki transportu

972 101,66

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

67 667,95

RAZEM

103 905 933,28

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl