Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi

mgr Jacek Zarański

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 34,
tel. 412345322
 

Inspektor Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi

mgr Urszula Piwowarska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 37,
tel. 412345321Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl