Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie

Miejskiej Komisji  Wyborczej  w Pińczowie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1.

Stanisław Ryznar

zam. Pasturka 

Przewodniczący MKW

2.

Jerzy Leszek Gałęziowski

zam. Skrzypiów 

Zastępca Przewodniczącego MKW

3.

Agnieszka Ewa Garula

zam. Bogucice Drugie 

 

Członek MKW

4.

Helena Grzybczak

zam. Pińczów 

Członek MKW

5.

Henryka Zofia Justyniarska

zam. Pińczów 

Członek MKW

6.

Agnieszka Monika Kawka

zam. Bogucice Drugie 

Członek MKW

7.

Elżbieta Szczerba

zam. Pasturka 

Członek MKW

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie jest

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10 pok. 22

Tel. 413573871 wew. 234

Harmonogram dyżurów zostanie ogłoszony po posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 01.10.2014 r.

 

                                                                                          

                                                                                                 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl