Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie

Miejska Komisja Wyborcza w Pińczowie podaje do publicznej wiadomości  terminy dyżurów komisji:

01-03.10.2014 godz. 16.00-18.00,

06.10.2014 godz. 16.00-20.00,

07.10.2014 godz. 16.00-24.00,

08-10.10.2014 godz. 16.00-18.00,

13-15.10.2014 godz. 16.00-18.00,

16.10.2014 godz. 16.00-20.00,

17.10.2014 godz. 16.00-24.00,


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl