Zarzadzenie Nr 75/14
Zarządzenie Nr 75/14 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego. http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/zarzadzenie%20%20wyznaczenie%20okw%20do%20korespondencyjnego.pdf

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl