obwody głosowania - uzupełnienie

OBWIESZCZENIE NR 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie uzupełnienia informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Dotyczy utworzenia obwodu odrębnego w Zakładzie Karnym w Pińczowie.

Dostępne pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159152/19428/pdfpreview


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl