Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/skanowanie0083.pdf


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl