Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego:

 http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-organow-samorzadu-terytorialnego.html


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl