Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Załączone pliki:
Zmiana nr 3 studium (Zmiana_nr_3_studium.pdf - 12169.335 KB)
Data publikacji: 2015-06-10 13:09:19 Redaktor: Marcin Ziemba
Opis: Zmiana nr 3 studium

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl