Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Załączone pliki:
Studium_Gminy_Pinczow_Uchwala_Nr_XV_125_2019 (Studium_Gminy_Pinczow_Uchwala_Nr_XV_125_2019.pdf - 243403.136 KB)
Data publikacji: 2020-01-08 13:45:18 Redaktor: Dariusz Golik

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl