Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Informacje dla wyborców ( w tym dla wyborców niepełnosprawnych) znajdują się na stronie przygotowanej przez Państwową Komisję Wyborczą pod adresem : http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl