Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miejskim w Pińczowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:

 Elektroniczna skrzynka podawcza

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

 

Pomoc do systemu ePUAP


Opis standardowych elementów ePUAP2

Zakładanie konta użytkownika i załatwienie sprawy

Załatwianie sprawy

Zakładanie konta organizacji


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl