Plan postępowań o udzielenie zamówień
 

Załączone pliki:
paln_postepowan_aktualny_ (Plan_postepowan_aktu_maj_.pdf - 54.011 KB)
Data publikacji: 2021-05-31 12:51:17 Redaktor: Przemysław Fatyga

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl