Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
Załączone pliki:

paln_postepowan_aktualny_
(Plan_postepowan_aktu_maj_.pdf - 54.011 KB) Data publikacji: 2021-05-31 12:51:17 Redaktor: Przemysław Fatyga
aktualizacja 10
(aktualizacja_planu10.pdf - 56.344 KB) Data publikacji: 2021-10-05 13:43:46 Redaktor: Przemysław Fatyga

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl