Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów
 

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl