Dyżury Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy dla Gminy Pińczów pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 pokój 35 w dniach:

21.09.2018r.  (piątek)  w godz. 13.00-15.30

24.09.2018r. (poniedziałek) w godz. 13.00-15.30

 

tel. 412345165


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl