KADENCJA 2018-2023
  Interpelacje i wnioski radnych publikowane s± pod "e-sesj±".
Za³±czone pliki:

Wnioski z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 listopada 2018r.
(Wnioski_sesja_II_26_11_2018.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2019-01-02 13:08:06 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2018 ROKU

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.
(Wnioski_sesja_III_05_12_2018.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2019-01-02 13:09:25 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2018r.
(Wnioski_sesja_IV_28_12_2018.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2019-01-15 08:26:46 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2018 ROKU

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2019r.
(Wnioski_sesja_V_30_01_2019.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2019-02-19 11:05:28 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2019 ROKU

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lutego 2019r.
(Wnioski_sesja_VI_27_02_2019.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2019-03-15 10:13:17 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 27 LUTEGO 2019 ROKU

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 marca 2019r.
(Wnioski_sesja_VII_14_03_2019.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2019-04-15 14:43:50 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 14 MARCA 2019 ROKU

Interpelacja z dnia 16 maja 2019 roku
(Interpelacja_16_05_2019_do_BIURA_RADY.pdf - 263.02 KB) Data publikacji: 2019-05-17 13:28:22 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Interpelacja z dnia 16 maja 2019 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
(Interpelacja_16_05_2019_do_BURMISTRZA.pdf - 276.735 KB) Data publikacji: 2019-05-17 13:29:14 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Odpowied¼ na interpelacja z dnia 16 maja 2019 roku
(Odpowiedz_na_Interpelacje_16_05_2019.pdf - 239.121 KB) Data publikacji: 2019-05-27 11:40:51 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Radnych Pana Wies³awa Opoki i Pana Janusza Koniusza

Odpowied¼ na interpelacje z dnia 20 maja 2019 roku
(Odpowiedz_na_zapytanie_20_05_2019_ARiMR_w_Pinczowie.pdf - 1376.697 KB) Data publikacji: 2019-05-27 11:45:51 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Radnego Pana Saltarskiego

Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 czerwca 2019r.
(Wniosek_12_06_2019_do_BURMISTRZA_Sarna_Marek.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2019-06-24 11:41:13 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Wnioski z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 czerwca 2019r.

Wniosek z dnia 12 czerwca 2019 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
(PRZEKAZANIE_WNIOSKU_12_06_2019_DO_BURMISTRZA_Sarna_Marek.pdf - 233.693 KB) Data publikacji: 2019-06-24 11:52:05 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Wniosek z dnia 12 czerwca 2019 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Odpowied¼ na wniosek z dnia 12 czerwca 2019 roku
(Odpowiedz_na_wniosek_12_06_2019_Sarna_Marek.pdf - 250.034 KB) Data publikacji: 2019-06-24 11:52:50 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Odpowied¼ na wniosek z dnia 12 czerwca 2019 roku

Zapytanie radnego Pana Janusza Koniusza z sesji 18 lipca 2019 + odpowied¼
(zapytanie_radnego_Pana_Janusza_Koniusza_z_sesji_18_lipca_2019_odpowiedz.pdf - 910.57 KB) Data publikacji: 2019-08-07 14:06:47 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Urz±d Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl