Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 marca 2019r.
Załączone pliki:

Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 marca 2019r.
(Protokol_Nr_VII_14_03_2019.doc - 130.56 KB) Data publikacji: 2019-04-18 15:08:05 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 marca 2019r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl