Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

inż. PIOTR WINIARSKI

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 7,

  tel. 41 23 45 130

   

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych

inspektor mgr inż. BERNARDA BUGAJ

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

tel. 41 23 45 132

 

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych

inspektor mgr inż. EDYTA PAWLUSEK

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4,

tel. 41 23 45 131

 

 

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych

podinspektor mgr inż. BARTŁOMIEJ PIASECKI

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4,

tel. 41 23 45 131

 

Stanowisko ds. utrzymania dróg i mostów

inspektor Waldemar Szymczyk

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,
tel. 412345133


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl