Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

Kierownik Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

mgr Urszula Sroka-Kurek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4a,

tel. 41 23 45 120

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

podinspektor inż. RENATA GRABIWODA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4b,

tel. 41 23 45 122

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

podinspektor Przemysław Fatyga

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4a,

tel. 41 23 45 121

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl