Uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.
zmieniajaca uchwałę NrXVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dn. 31. 05. 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r. (Uchwala_XXII_178_ 04.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2004-12-28 14:38:52 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: UCHWAŁA Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia września 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl