Majątek

Majątek gminy Pińczów w zakresie kultury administrowany i koordynowany przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury:

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ich stan przedstawia się następująco: 

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ - 1.204.797,40 PLN

ŚRODKI TRWAŁE                                              -   146.335,33 PLN

                                                                     -------------------

OGÓŁEM SKŁADNIKI MAJĄTKOWE PSCK                 - 1.351.132,73 PLN


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl