Majątek
 

Majątek gminy Pińczów w zakresie kultury administrowany i koordynowany

przez Muzeum Regionalne w Pińczowie:

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Muzeum Regionalnego, ich stan przedstawia się następująco:

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ          - 8.192,59

ŚRODKI TRWAŁE                                                          - 5.609,00

                                                                               -------------------

OGÓŁEM SKŁADNIKI MAJĄTKOWE MUZEUM                     - 13.801,59


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl