Organy szkoły

ORGAN PROWADZĄCY:
Urząd Miejski w Pińczowie

ORGAN NADZORUJĄCY:
Kuratorium Oświaty w Kielcach

ORGANY SZKOŁY:
Dyrektor szkoły:
mgr Bogumiła Biała

RADA PEDAGOGICZNA
RADA RODZICÓW":
PRZEWODNICZĄCY: Włodarczyk Edyta
Samorząd Szkolny - przewodnicząca Piątek Klaudia


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl