Dane podstawowe

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W  PIŃCZOWIE
ul. Batalionów Chłopskich 173
28-400  PIŃCZÓW
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego-

  Nr rejestru KRS 0000136707 

NIP 662-005-17-33
REGON  291183220

Zakres działalności:   

 • wytwarzanie i sprzedaż ciepła
 • sprzedaż opału
 • zarządzanie nieruchomościami
 • Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t.
  • myjnia bezdotykowa
  • sprzedaż kotłów gazowych 

Strona www:   pecpinczow.pl
E-mail:           biuro@pecpinczow.pl

Numery kontaktowe:  (0-41) 357-38-65     
Fax:                            (0-41) 357-22-14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

e-mail: sekretariat@pecpinczow.pl


Prezes Zarządu:

 • wew. 14
 • e-mail: prezes@pecpinczow.pl

Dział Nadzoru Energetycznego i Inwestycje:

 • wew. 10, 11
 • e-mail: inwestycje@pecpinczow.pl
 • e-mail: energetyka@pecpinczow.pl

Dział Księgowości:

 • wew. 13, 16,  rozliczanie lokali nr wew. 18
 • e-mail: ksiegowosc@pecpinczow.pl

Dział Techniczno Eksploatacyjny:

 • wew. 12
 • e-mail: eksploatacja@pecpinczow.pl

Dział Administracyjny:

 • wew. 17
 • e-mail: kadry@pecpinczow.pl

Sprzedaż opału:

 • wew. 19

Kasa:

 • wew. 20

Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Ogumienia:

 • ( 0-41 ) 3575140
 • e-mail: skp@pecpinczow.pl

Sprzedaż kotłów gazowych

 • e-mail: kotlygazowe@pecpinczow.pl

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl