Władze

 ZARZĄD

Prezes Zarządu     -     inż. Robert Ćwiertnia


  RADA  NADZORCZA

Przewodniczący          Włodzimierz Spychała

Sekretarz                     Joanna Wieczorek

Członek                      Michał Zelek

Członek                      Mariusz Grzywacz


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl